2019/květen Výjezd SDH k padlým stromům mezi Keblovem a Strojeticemi

Přímý odkaz na tento článek: https://hasicikeblov.cz/2019/05/2019-kveten-vyjezd-sdh-keblov-k-padlym-stromum-mezi-keblovem-a-strojeticemi/