Historie

Historie hasičů v Keblově

Fotky sboru

Foceno za 1.Světové války, před hospodou u Žáků:
Horní řada zleva: Čadil Jaroslav, Vošický František (z Jíšovy chalupy, padl v 1.Sv. Válce), Kovář Láďa (budova OÚ, odešel do pohraničí), Navrátil (dnešní Pikalovi), Medek Václav, Kubík (Sláva nebo Láďa, dnešní Beránkovi), Drdel (v Praze, z Drdelovy chalupy syn), jméno posledního hasiče v řadě bohužel nezjištěno.
Prostřední řada zleva: Vočadlo, Zíka (Beránek), Kubík Václav (zadní), Holada Antonín (Rinťa, Daňkovi), Kubík František (jméno hasiče nejisté), Kovář (z Němčic), jméno hasiče nezjištěno, Drdel (táta)
Sedící zleva: Žák Antonín, Vošický (z Jíšovy chalupy), Žák nebo Charvát (ze Dvora), Vít (Dvůr), jméno hasiče nezjištěno, Filip, Setnička

Foceno přibližně r.1936, foceno před starou zbrojnicí, která stojí za kostelem vedle Filipů č.p.12:
Horní řada zleva: Kubík František, Kovařík František (Keblov 14), Charvát Antonín (Dvůr, kde dnes bydlí Němcovi), Drdel Alois (Keblov 13), Francl (Sedlice), Vočadlo (Keblov 15, zastával funkci strojníka), Kerouš (dnes dům Svobodových)
Prostřední řada zleva: Pešík Antonín, Vejvoda František (Dvůr), Kubík L. (pod Machiánem), Kovář (Keblov 31), Navrátil (Dvůr), Vít (Dvůr), Čadil Jaroslav (Keblov 25, děda)
Sedící zleva: Málek (Bednář, za rybníkem), Kovář Ladislav (Kovářovo stavení stálo na místě dnešního OÚ), Kubík (proti bytovkám), Žák Antonín (Keblov 6, hostinský, župní velitel), Filip (z bývalé kovárny, přes silnici proti škole), Navrátil (jak dnes bydlí Pikalovi, zastával funkci obecního hlídače)

Přepis historické kroniky hasičů:

Přímý odkaz na tento článek: https://hasicikeblov.cz/historie/