stalo se roku 2017

Zdravíme,
Všechny naše příznivce, sponzory, členy a vlastně každého, kdo zavítá občas na naše stránky.Omlouváme se , že zde nebylo již dlouho vloženo nic nového, což bychom teď rádi napravili. Kromě informací o tradičních letních zábavách se budeme snažit podávat aktuální zprávy o akcích a životě našeho SDH. Příspěvky budou samozřejmě doplněny fotografiemi.

Této milé povinnosti se ujali: David Uhlíř, Jana Brzoňová, Martin Pipka

Akce

Abychom, se nedostali do podezření, že jsme při té dlouhé odmlce nic nedělali, musíme se zpětně zmínit, alespoň o některých akcích a taky prospěšných činnostech, které jsme v naší obci úspěšně uskutečnili. Tak například: Nový stožár na hadice, péče o techniku ( oprava obou aut,oprava mašiny), péče o rybníky jak v zimě tak v létě ( prosekávání ,provzdušňování, krmení, výlov ),pořádání soutěže k příležitosti oslav 105 let SDH Keblov a sami jsme se samozřejmě zúčastnili mnoha cvičení v našem bližším i vzdálenějším okolí,nechyběly ani pravidelné a nepravidelné tréninky útoků. Jako hasiči každý rok zajišťujeme obecní vánoční stromeček, pročišťujeme kanály a také samozřejmě pořádáme již tradiční letní zábavy.Spolupracovali jsme na uspořádání také již tradičních nohejbalových turnajů, maškarních průvodů, turnaje stolního tenisu, účastnili jsme se různých hasičských školení v období letního sucha jsme zalévali na naší návsi nově vsazené lípy,při loňském podzimním vichru jsme zasahovali u vyvrácených dubů na hrázi rybníka a odstraňovali jsme vývraty na silnici k Sedmpanúm vánoční prodej kaprů, ale ze všeho nejvíce si zaslouží pozornost rekonstrukce hasičské zbrojnice na které jsme odpracovali 1992 brigádnických hodin.
To vše stálo mnoho úsilí a mnoho času a přesto si dokážeme najít čas i na zábavu a sport. Na každoroční, několikadenní sjíždění řeky Sázavy,na volejbal nebo házenou,na chytání ryb, které se pak rovnou smaží na hrázi rybníka.Cyklistický výlet 46 km, stavění a kácení májky nebo silvestrovské výšlapy kdy jsme například navštívíli „Vodní svět“ v Hulicích.

Hasičská zbrojnice
V roce 2016 – 2017 prošla naše hasičská zbrojnice celkovou rekonstrukcí. Celkem jsme jí věnovali 1992 hodin svého času .Hasičárna má teď nové podbití – okapy – stropy – nové příčky – regály – zateplení – fasádu – nové nátěry uvnitř i venku – nová vrata – nájezd do garáže – kolem zámkovou dlažbu. Ve štítě budovy byl vytvořen osvětlěný výklenek a v něm umístěna soška Svatého Floriána patrona hasičů.

Přímý odkaz na tento článek: https://hasicikeblov.cz/2018/02/stalo-se-roku-2017/